Skip to content
Werkwijze

Samen de doelen behalen

De eerste kennismaking vindt doorgaans telefonisch plaats. Zorgen en/of vragen die bestaan worden dan kort besproken. Hieruit volgt desgewenst een afspraak voor een intake gesprek. Voor speltherapie is geen verwijzing van een huisarts nodig

Intake

De intake is bedoeld om de problemen en/of zorgen verder te onderzoeken wanneer duidelijk is dat er meer nodig lijkt dan een aantal gesprekken. Tijdens het intakegesprek bespreken we de hulpvraag aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. De hulpvraag bepaalt doorgaans de vorm en de duur van het traject. Na afloop van het intakegesprek volgt een advies wat voor hulp Up kan bieden. Voor sommige ouders kan een intakegesprek voldoende informatief blijken om zelf weer aan de slag te kunnen.

Observaties

Om een kind beter te leren kennen en zijn/haar vertrouwen te winnen, spreek ik doorgaans een aantal observatiesessies af. Tijdens deze observaties kijk ik welk gedrag en welke behoeften een kind laat zien, dat bepaalt mede hoelang een traject kan duren. Ik kijk ook naar hoe een kind contact maakt en hoe het zijn/haar omgeving ervaart. Na afloop van deze sessies maak ik een analyse van mijn bevindingen, welke ik terugkoppel naar ouders. De uitkomst van de observaties vormen in afstemming met ouders, de leidraad voor een behandelvoorstel.

Behandelplan

Na de intake en de observaties kunnen we vaststellen wat er voor behandeling nodig of gewenst is. In een behandelovereenkomst wordt de doelstelling en de werkwijze van de therapie, de behandeling of het begeleidingstraject vastgelegd.

Tussentijdse contact en evaluaties

In overleg spreken we na een bepaald aantal sessies evaluatiemomenten af ter ondersteuning van het therapie- of begeleidingsproces. Ook op school kunnen evaluatiegesprekken plaatsvinden.

Afronding en eindgesprek

Wanneer de doelen van de therapie, of de behandeling behaald zijn, of wanneer er sprake is van een koerswijziging, dan kan het contact worden afgerond. Dit is doorgaans een feestelijk moment.


“Je veilig kunnen voelen met andere personen is een van de belangrijkste aspecten van geestelijke gezondheid.”

-B. van der Kolk-

Toon ervaringen van klanten

Meteen de eerste keer dat ik Anne sprak aan de telefoon om een afspraak te maken, voelde ik me gehoord en gesteund. Ook mijn dochter voelt zich erg op haar gemak bij Anne. In een prettige ruimte met huiselijke sfeer mag ze helemaal zichzelf zijn en ontdekken wie ze is. De behandelmethode, waarbij serieuze onderwerpen worden afgewisseld met spel en creativiteit, weerspiegelt haar karakter, waarin humor en seriositeit goed in balans zijn. Ook de “binnenwereld” is een fraaie aanvulling op de behandelruimte. De stap om hulp te zoeken was niet makkelijk, maar we zijn blij dat we Anne hebben gevonden!

Anoniem

Ik gun alle kinderen en hun ouders een Anne! Lief, grappig en deskundig helpt ze ons hele gezin. Ik ben heel blij dat mijn zoon mag leren hoe fantastisch hij is en wat hij nodig heeft. Maar ook dat er grenzen zijn en dat er gewerkt moet worden. Ook wij als ouders krijgen een spiegel voorgehouden, liefdevol en onomwonden, heel waardevol. Bij gesprekken met school is Anne erbij en zegt ze de dingen die ik als moeder niet durf te zeggen en vecht ze voor ons kind. Ik ben Anne heel dankbaar.

Imke, moeder van Tin

Anne Hartmans is echt iemand die gaat voor het totaalplaatje. Door haar holistische kijk overziet zij goed aan welke knoppen er gedraaid kunnen worden om resultaten te bereiken. Daarbij neemt zij alle ‘werelden’ in acht en betrekt zij deze hierbij; ouders, school, fase van het kind etc. Ze werkt weloverwogen en doelgericht, met daarbij ten allen tijden het inachtnemen van, het bieden van een gevoel van rust en veiligheid bij het kind (en de ouder). Door haar brede interesse in de diverse inzichten en methodieken om tot resultaat te komen, vindt zij altijd de juiste aanpak, passend bij het kind. Mijn kinderen zien het als een plezier om naar haar toe te gaan. Dit komt door de rust die zij uitstraalt, de fijne praktijkruimte die zij heeft en de ruimte die zij biedt aan het kind om echt zichzelf te kunnen zijn. Verder is het fijn om als ouder laagdrempelig met haar te kunnen schakelen over belangrijke zaken die spelen.

Samira

Anne heeft ervoor gezorgd dat de school van onze zoon eindelijk de juiste actie ging ondernemen om hem weer aan het leren te krijgen.

Jurgen en Annette

Tess gaat altijd met plezier naar Anne. Door de gesprekken met Anne en de tips aan ons, zien we na enkele maanden verbeteringen bij Tess.

Mark
Het goede nieuws:

Het kan juist erg leuk zijn als je hoogbegaafd bent!

Wellicht moet je nog wel je weg hierin vinden en jouw talenten gaan ontdekken. Hoe fijn zou het zijn om jezelf wat beter te leren kennen? En te ontdekken dat je mag zijn zoals je bent. Daarbij kan Up helpen.

Back To Top