Skip to content
Aanbod

Wat kan Up bieden?

Up biedt verschillende hulpvormen en interventie-mogelijkheden, passend bij het kind en de hulpvraag zoals:

  • Individuele therapie of begeleiding
  • Begeleide ouder-kind gesprekken
  • Ouderbegeleiding
  • Losse inspiratie of advies gesprekken
    voor zowel ouders als kinderen en jongeren
  • Groepsprogramma voor gelijkgestemden
    (maximaal 6 deelnemers)
Meer over de hulpvormen

Samen kijken wat nodig is

Een kind uit balans is een kwetsbaar kind. Het is niet kapot. Het voelt zich hooguit verloren in de chaos van zijn binnenwereld en lijkt alle grip op zijn leven te hebben verloren. Dit heeft effect op zijn buitenwereld. Die reageert mee. Graag kijk ik samen met een kind en zijn ouder(s) naar wat er nodig is om weer wat meer vertrouwen in zichzelf en de buitenwereld te krijgen. Het opdoen van zelfkennis en zelfvertrouwen helpt om in beweging te durven komen, zodat een kind zichzelf weer kan gaan laten zien zoals hij of zij werkelijk is. De omgeving speelt hier ook een grote rol bij, vandaar dat ouders altijd en geregeld ook school betrokken worden bij de hulpverlening.


“Leef vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent.”

-Brenee Brown-

Hulpvormen

Individuele therapie of begeleiding

Passend bij de hulpvraag bepalen we in goed overleg wat er nodig is voor een kind om een positieve ontwikkeling in gang te zetten, waarbij alle betrokkenen zich goed voelen.

Begeleide ouder-kind gesprekken

In tijden van verhoogde stress kan het helpend zijn om veilig en ‘onder begeleiding’ bepaald gedrag, of een zorgelijke of ongewenste situatie te bespreken tussen ouder(s) en kind. Dit kan een onderdeel zijn van de individuele therapie/begeleiding.

Ouderbegeleiding

Onderdeel van een kindertherapie/begeleidingstraject is ouderbegeleiding; zonder ouders geen kinderen. Voor wezenlijke verandering hebben kinderen de steun en aanmoediging van hun ouders nodig. Ik help ouders graag bij het ouder zijn.

Losse inspiratie of advies gesprekken

Soms zijn een paar gesprekken voldoende om te weten wat je kan en wat je nog moet leren. Losse gesprekken, voor zowel kinderen als ouders, kunnen ook fijn zijn om samen te sparren over welke route te bewandelen, wat wijsheid is of gewoon om wat stoom af te blazen.

Groepsprogramma voor gelijkgestemden

Wings is de naam van een meidengroep voor Gifted Girls uit groep 7 en 8. Bij voldoende aanmeldingen start wekelijkse bijeenkomst van 2 uur. Deelname minimaal 3 maanden. Inhoud: vergroten van zelfkennis, lichaamsbewustzijn versterken, talenten ontdekken en stimuleren, zelfvertrouwen versterken, grenzen verleggen, psycho-educatie HB, identiteitsontwikkeling, ontspanning en plezier.

KvK groep, Kunst voor Kids.: 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Start bij voldoende aanmeldingen. Inhoud: diverse technieken beeldende vorming ontdekken, (expressieve) grenzen verleggen, jezelf laten zien, in beweging komen, emoties onderzoeken, binnenwereld verdiepen, ontspanning en plezier.

Tijdens een behandeling werk ik onder meer met speltherapie, symbooldrama, focussen, EMDR, elementen uit cognitieve gedragstherapie, mentaliseren, kinderyoga, voice dialogue, theraplay, kunstzinnige werkvormen, tekenbeweging methode TBM en het doen van gezinsopstellingen. Daarnaast is psycho-educatie vaak ook onderdeel van de begeleiding, bijvoorbeeld over HB, ASS en/of trauma.

Soorten behandelingen

Speltherapie

Individuele psychotherapie voor kinderen. Wat een kind nog niet goed kan vertellen, kan het in zijn spel laten zien. Spel is de taal van kinderen. Door samen, onder professionele begeleiding, te spelen ontdekt en onderzoekt een kind zijn belevingswereld. Het kan veilig experimenteren met gedrag en eerder opgedane ervaringen uitspelen. Dit vormt de basis voor het aanleren van ander gedrag. Speltherapie ondersteunt en stimuleert op een natuurlijke manier de ontwikkeling van het kind.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting. Up biedt o.a. psycho educatie over: een gestelde diagnose, hoogbegaafdheid, trauma, hechting en bovenal over hoe en waarom een brein reageert zoals het doet en wat het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dit is vaak een belangrijk onderdeel van een traject. Het geeft een kind en zijn ouders inzicht in het waarom van de klachten of de worsteling. Iets begrijpen is doorgaans een eerste stap naar bewustwording.

Focussen

Een techniek die je helpt te luisteren naar wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Je neemt als het ware even pauze bij iets wat binnen in jou om aandacht vraagt. Dat kan bijvoorbeeld een knoop in je maag, onrust in je buik of een zwaar hoofd zijn. Meestal leidt deze gerichte aandacht tot opluchting, fysieke ontspanning en een positieve verandering in je leven.

Onderzoek

Bij Up wordt geen psychologisch -of diagnostisch- of intelligentieonderzoek gedaan. Als behandelaar werk ik vanuit een hulpvraag, de klacht en de behoeften van het kind. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat ik vroeger of later adviseer om een bepaald onderzoek te doen wanneer aanhoudend gedrag van invloed lijkt op de behandeling en de bestaande verwachtingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld autisme of hoogbegaafdheid.

EMDR

Dit is een behandelmethode om nare gebeurtenissen en/of traumatische ervaringen te verwerken. Bijvoorbeeld een (verkeers)ongeval, medische handelingen en pesterijen. Ook voor verlieservaringen, angsten en ook ernstige faalangst. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen of geluidjes. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij kinderen en jongeren. Deze behandelvorm kan indien nodig worden ingezet als onderdeel van een behandeling.

Lichaamsbewustzijn

Weten wat er in je lichaam gebeurt en hoe gevoelens van zich laten horen is een waardevol puzzelstukje in het beter begrijpen van jezelf. Je lichaam laat immers weten hoe het met je gaat en wat je nodig hebt. Hier naar kunnen luisteren is niet altijd even eenvoudig. Wanneer je veelal op scherp staat en je alarmsysteem vaak (onbewust) is geactiveerd, is het lastig om goed naar je lichaam te luisteren. Ook wanneer je bijvoorbeeld te veel in je hoofd zit kan luisteren naar je lichaam ingewikkeld worden. Lichaamsbewustzijn vergroten helpt om vaker in het hier en nu te zijn. Op het moment dat je een connectie maakt met je lichaam, is voelbaar wat er van binnen met je gebeurt. Of het nu fijn is of juist niet, iets voelen begint in je lichaam.

Symbooldrama

Als woorden tekortschieten of niet beschikbaar zijn dan kunnen beelden beter weergeven wat er van binnen speelt. Symbooldrama, ook wel dagdroomtherapie genoemd, is een vorm van psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldtaal en verbeelding. Een kind gaat dromen, tekenen en praten. In de dagdroom beleeft het dingen die een relatie hebben met zijn binnenwereld. Dat kunnen (oude) pijnplekken en verlangens zijn, maar er kan ook een verbinding ontstaan met eigen bronnen van vitaliteit en kracht. Omdat we samen dagdromen, is het minder eng of spannend om confrontaties aan te gaan of emoties toe te laten. Onbewuste ervaringen en verboden, of ongewenste gevoelens kunnen in beeldtaal op een veilige manier worden onderzocht en geuit. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor nieuwe inzichten en nieuw gedrag. Dagdromen helpt om op een andere manier naar jezelf te kijken en je eigenheid te ontdekken.


“Van nature wil ieder kind groeien en zich ontwikkelen”

-Maria Montessori-

Toon ervaringen van klanten

Meteen de eerste keer dat ik Anne sprak aan de telefoon om een afspraak te maken, voelde ik me gehoord en gesteund. Ook mijn dochter voelt zich erg op haar gemak bij Anne. In een prettige ruimte met huiselijke sfeer mag ze helemaal zichzelf zijn en ontdekken wie ze is. De behandelmethode, waarbij serieuze onderwerpen worden afgewisseld met spel en creativiteit, weerspiegelt haar karakter, waarin humor en seriositeit goed in balans zijn. Ook de “binnenwereld” is een fraaie aanvulling op de behandelruimte. De stap om hulp te zoeken was niet makkelijk, maar we zijn blij dat we Anne hebben gevonden!

Anoniem

Ik gun alle kinderen en hun ouders een Anne! Lief, grappig en deskundig helpt ze ons hele gezin. Ik ben heel blij dat mijn zoon mag leren hoe fantastisch hij is en wat hij nodig heeft. Maar ook dat er grenzen zijn en dat er gewerkt moet worden. Ook wij als ouders krijgen een spiegel voorgehouden, liefdevol en onomwonden, heel waardevol. Bij gesprekken met school is Anne erbij en zegt ze de dingen die ik als moeder niet durf te zeggen en vecht ze voor ons kind. Ik ben Anne heel dankbaar.

Imke, moeder van Tin

Anne Hartmans is echt iemand die gaat voor het totaalplaatje. Door haar holistische kijk overziet zij goed aan welke knoppen er gedraaid kunnen worden om resultaten te bereiken. Daarbij neemt zij alle ‘werelden’ in acht en betrekt zij deze hierbij; ouders, school, fase van het kind etc. Ze werkt weloverwogen en doelgericht, met daarbij ten allen tijden het inachtnemen van, het bieden van een gevoel van rust en veiligheid bij het kind (en de ouder). Door haar brede interesse in de diverse inzichten en methodieken om tot resultaat te komen, vindt zij altijd de juiste aanpak, passend bij het kind. Mijn kinderen zien het als een plezier om naar haar toe te gaan. Dit komt door de rust die zij uitstraalt, de fijne praktijkruimte die zij heeft en de ruimte die zij biedt aan het kind om echt zichzelf te kunnen zijn. Verder is het fijn om als ouder laagdrempelig met haar te kunnen schakelen over belangrijke zaken die spelen.

Samira

Anne heeft ervoor gezorgd dat de school van onze zoon eindelijk de juiste actie ging ondernemen om hem weer aan het leren te krijgen.

Jurgen en Annette

Tess gaat altijd met plezier naar Anne. Door de gesprekken met Anne en de tips aan ons, zien we na enkele maanden verbeteringen bij Tess.

Mark
Het goede nieuws:

Het kan juist erg leuk zijn als je hoogbegaafd bent!

Wellicht moet je nog wel je weg hierin vinden en jouw talenten gaan ontdekken. Hoe fijn zou het zijn om jezelf wat beter te leren kennen? En te ontdekken dat je mag zijn zoals je bent. Daarbij kan Up helpen.

Back To Top